Więcej na:

Kultura bez barier przez cały rok!2016-12-28

Audiodeskrypcje, tłumaczenia na polski język migowy, doskonałe fotografie - to tylko niektóre atrakcje, które w portalu Czytanieobrazów.pl, czekają na każdego, kto zapragnie zwiedzać polskie muzea i galerie.

Portal jest odpowiedzią na marzenia o zdigitalizowaniu i udostępnieniu w jednym, przyjaznym dla każdego miejscu dzieł sztuki plastycznej; na marzenia o spotkaniach spod znaku kultury, które nie muszą, a wręcz nie powinny wykluczać nikogo. Dodatkiem do portalu jest darmowa aplikacja, dzięki której regularnie można otrzymywać zdjęcia, audiodeskrypcje i tłumaczenia na PJM stworzone do dzieł sztuki plastycznej oraz informacje o planowanych, w różnych miejscach w Polsce, przedsięwzięciach muzealnych uwzględniających potrzeby osób z niepełnosprawnością.

Czytanieobrazów.pl to pomysł Fundacji Kultury bez Barier, kolejny pomysł na likwidowanie barier w dostępie do kultury. –Portal i aplikacja wyrosły z myślenia o potrzebach osób z niepełnosprawnością, ale od samego początku chcieliśmy stworzyć coś, co będzie dostępne i atrakcyjne dla każdego, bez względu na to, czy ma jakąś niepełnosprawność czy jest od niej wolny – mówi Anna Żórawska z FKbB i dodaje: - Wiedzieliśmy, że musimy mieć produkt zarówno dostępny, jak i atrakcyjny - użyteczność i estetyka były w czasie pracy tak samo ważne.


Na portalu i w aplikacji znajdują się eksponaty zdigitalizowane w ten sposób, by każdy znalazł coś dla siebie. Są audiodeskrypcje, tłumaczenia na polski język migowy, teksty uproszczone, zdjęcia, karty obiektów, są opisy dzieł. – Słowem wszystko, co udało nam się wymyślić, by oddać kulturę i sztukę każdemu. Niektóre z tych eksponatów, w takiej właśnie, dostępnej formie, można znaleźć na stronach WWW muzeów i galerii. Czytanieobrazów.pl nie zastępuje tych stron, ale ułatwia osobom, którym trudniej jest wędrować po wirtualnych przestrzeniach kultury, odnalezienie i poznanie interesujących ich dzieł – mówi Robert Więckowski z FKbB.

Dzieła prezentowane w serwisie można często spotkać na wystawach stałych eksponowanych w poszczególnych muzeach. - Wirtualny świat jest jednak odrobinę bogatszy od codzienności. - Czytanieobrazów.pl daje szansę oglądania także tych eksponatów, które spoczywają akurat w magazynach lub, wypożyczone, wędrują gdzieś po świecie – mówi Anna Żórawska. Portal i aplikacja nie chcą zastępować prawdziwych muzeów i galerii. Wprost przeciwnie – internetowe narzędzia są zaproszeniem do odwiedzenia w jednym miejscu wielu polskich muzeów i galerii, do poznania ich różnorodności, do poczucia i  zrozumienia zebranych przez nie dzieł, do zachwycenia się i zatęsknienia za częstszymi odwiedzinami w tych placówkach.


Czytanie obrazów jest tworzone – i będzie tak zawsze – w ścisłej współpracy z muzeami i galeriami. Dyrektorzy tych instytucji zgodzili się, by zdigitalizowane w dostępnej formie dzieła znalazły się w nowym serwisie www. Następnie to pracownicy poszczególnych muzeów i galerii dokonali wyboru prac, które w pierwszej kolejności zostały zamieszczone w Internecie. – Te osoby są niezwykle aktywne, twórcze i, co ogromnie ważne, ich nie trzeba przekonywać, jak ważne jest likwidowanie barier w dostępie do sztuki. Wszystkim bardzo, bardzo dziękujemy – podkreśla Robert Więckowski.

Realizacja projektu Czytanie obrazów jest możliwa dzięki dofinansowaniu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zobacz informację w Polskim Języku Migowym


ORGANIZATORZY


  • Miasto Stołeczne Warszawa
  • Fundacja Kultury Bez Barier
  • Teatr Ochota
  • art.bem